Https://www.kinderopvangfiep.nl

Tarieven Kinderopvang Fiep

De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders en van de overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvang organisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen een factuur van de kinderopvang en kunnen via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl De tegemoetkoming is afhankelijk van:
1) het gezinsinkomen;
2) het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang;
3) het aantal uren;
4) de kosten van de opvang;

De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs van onze diensten en kunnen elk jaar worden bijgesteld. 
Intern wordt vervolgens de prijs in overleg met de oudercommissie vastgesteld.
Kinderopvang Fiep verzorgt de broodmaaltijd( met af en toe wat extra's zoals een eitje, knakworstjes, pannenkoeken, tosti, enz.),
versfruit, drinken, koekje, cracker, verzorgingsproducten (met uitzondering van de babyvoeding en luiers) een herinneringsboek van de vier jaar
dat uw kindje bij ons is en een spiegel lijst. Dit alles is bij de prijs inbegrepen.


Kinderopvang Fiep is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur en op woensdag een halve dag van 7.30 uur tot 14.00 uur.
  Op officiële feestdagen is kinderopvang Fiep gesloten.
U kunt kiezen uit de afname van uren en de daarbij behorende prijzen:
                   Bij afname van 11 uur is de prijs per uur:            6.76       
                  Bij afname van 10 uur is de prijs per uur:            7.26      
                                                         Bij afname van 9 uur is de prijs per uur:              7.86                                             
               Halve dag opvang op woensdag per uur           7.86

Kinderopvang Fiep is geregistReerd in het landelijk registerkinderopvang. LKR nummer: 178767153