Https://www.kinderopvangfiep.nl

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt de ouders.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij kinderopvang Fiep gevoerd wordt door adviezen te geven. We streven ernaar om een zo goed mogelijke afspiegeling van de ouders van Fiep in de oudercommissie zitting te laten nemen zodat het een kleurrijk gezelschap is.

De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen van de kinderopvang.

Naast het adviseren zijn er natuurlijk ook aan andere zaken waar de oudercommissie zich op richt. Te denken valt aan de dag van de pedagogisch medewerker, een kleinigheidje/bloemetje voor een ziek kind, ouder of pedagogisch medewerker, een opendag of ouderavond.

Het regelement van de oudercommissie is te lezen op de website van kinderopvang Fiep en voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Kinderopvang Fiep heeft een oudercommissie bestaande uit drie personen en de houder van knderopvang Fiep.
http://www.simpsite.nl/upload/84/778/Home/Reglement%20oudercommissie.pdf